Publikace

Příběh architekta, který se upsal práci a hledání souladu individua a kolektivu v moderní architektuře

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten