People

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

Head of ZAN Liesler

authors
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05864-0.
year
2015
subcategory
Book
authors
Liesler, L. - Zemenová, L.
published in
In: Architektura a ekologie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. p. 146-157. ISBN 978-80-01-05255-6.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Schleger, E. - Liesler, L. - Hlaváček, D., - Rottová, K.
published in
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04012-6.
year
2008
subcategory
authors
Liesler, L. - Schleger, E., - Štětina, D.
published in
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2003. ISBN 80-01-02702-3.
year
2003
subcategory
authors
Schleger, E. - Liesler, L.
published in
In:
subcategory
Chapter in the book

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.