Lidé

doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler

vedoucí ZAN Liesler

Architekt, od 1990 pedagog FA ČVUT, člen Spolku výtvarných umělců Mánes, elegán, cyklista a sběratel, majitel 5 kol a 5 veteránů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.