The cloakroom is open every weekday from 7 a.m. to 1 p.m. until further notice.

People

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Vice Dean for Development and Construction, Deputy Head of the Department of Building Theory, Head of the Studio Šestáková - Dvořák

authors
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Šestáková, I. - Patelová, M. - Hossingerová, M., - Kovářová, I.
published in
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06383-5.
year
2017
subcategory
Book
authors
Tomandl, J. - Šestáková, I.
published in
TecniCall. 2017,(1/2017), 18-19. ISSN 1805-1030.
year
2017
subcategory
Article
authors
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed. - Zbořilová, Z. ed., - Patelová, M. ed.
published in
Praha, 2017-10-13/2017-10-14. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06382-8.
year
2017
subcategory
Proceedings
authors
Tomandl, J. - Šestáková, I.
published in
Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06075-9.
year
2016
subcategory
Book
authors
Tomandl, J. - Šestáková, I.
published in
In: Stárnutí 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2016. pp. 178-184. ISBN 978-80-87878-22-4.
year
2016
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Tomandl, J. - Šestáková, I.
published in
In: Pražské gerontologické dny 2016. Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., 2016. p. 22.
year
2016
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Šestáková, I. - Tomandl, J.
published in
Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05644-8.
year
2014
subcategory
Book
authors
Šestáková, I. - Tomandl, J.
published in
Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05644-8.
year
2014
subcategory
Book
authors
Šestáková, I. - Váňová, L., - Lupač, P.
published in
Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05405-5.
year
2013
subcategory
Book
authors
Šestáková, I. - Lupač, P.
published in
Interiér. 2011, 14(3), 44-49. ISSN 1214-4584.
year
2011
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Michal Kohout