Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro rozvoj a výstavbu, zástupkyně vedoucího Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Šestáková–Dvořák

Po ukončení studia na FA ČVUT absolvovala jednoroční stáž na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT, následně pracovala jako projektantka ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Od roku 1991 je společnicí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Od roku 1993 je členkou České komory architektů. V roce 1992 nastoupila na FA ČVUT jako odborná asistentka v ateliéru doc. Karla Fořtla, od roku 2004 vede vlastní ateliér (s Ondřejem Dvořákem) zaměřený zejména na stavby pro sociální služby. V roce 2003 převzala výuky bezbariérového řešení staveb v rámci předmětu Nauky o stavbách I a postupně zavedla kromě teoretické i praktickou výuky bezbariérovosti ve vazbě na architektonický kontext. Dále definovala zásady pro navrhování staveb pro sociální služby, toto téma přednáší v rámci předmětů Nauka o stavbách II a III. Věnuje se problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. V roce 2006 byla jmenována docentkou, v roce 2014 profesorkou pro obor Architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout