The cloakroom is open every weekday from 7 a.m. to 1 p.m. until further notice.

Exhibition of Studio Projects

Ďáblice workshops - Bachelor thesis

Bc. David Šaffek

Annotation

Bakalářská práce zpracovávána na studii z LS 2021 Dílny Ďáblice. Cílem bakalářské práce je vypracovaní technické dokumentace - architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požarně bezpečnostní řešení a technika prostředí stavby. Součástí BP realizační projekt interiéru.

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Michal Kuzemenský