Výstava ateliérových prací

Dílny Ďáblice - Bakalářská práce

David Šaffek

Anotace

Bakalářská práce zpracovávána na studii z LS 2021 Dílny Ďáblice. Cílem bakalářské práce je vypracovaní technické dokumentace - architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požarně bezpečnostní řešení a technika prostředí stavby. Součástí BP realizační projekt interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský