Exhibition of Studio Projects

Annotation

Administrativní multifunkční dům přistavený k fasádě logistické haly směrem k nově vznikající čtvrti: Objednávka z jiného kontinentu do tří dnů - logistický zázrak, za který se platí. Nezačleněné logistické areály, nelidské, respektované z nutnosti. Vyvstává palčivá společenská otázka. Je možné areály začlenit do běžného života? Vložit jim lidské měřítko, učinit z nich příjemné místo?

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Štěpán Valouch