ZAN projects

Gallery in Stromovka

Veronika Šefrnová

Annotation

Galerie, jež se snaží o umělecké obohacení městské přírody. Půdorys budovy sestává z kosodélníkových a lichoběžníkových tvarů, které mezi sebou svírají obdélníkovou část se sanitárním zařízením, skladem a šatnou. Volné plynutí prostorem návštěvníkům obohacují rampy, které umožňují shlížet na umělecká díla z různých výškových úrovní, a stejně tak snad i umocnit kulturní zážitek.

For the content of this site is responsible: Akad. arch. Michal Šrámek