Práce ateliérů ZAN

Galerie ve Stromovce

Veronika Šefrnová

Anotace

Galerie, jež se snaží o umělecké obohacení městské přírody. Půdorys budovy sestává z kosodélníkových a lichoběžníkových tvarů, které mezi sebou svírají obdélníkovou část se sanitárním zařízením, skladem a šatnou. Volné plynutí prostorem návštěvníkům obohacují rampy, které umožňují shlížet na umělecká díla z různých výškových úrovní, a stejně tak snad i umocnit kulturní zážitek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek