Publications

Lokální sociokulturní podmínky

doc. Ing. arch. Petr Kordovský

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.