S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Lokální sociokulturní podmínky

doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Hledání neviditelných hranic ve městě.Jejichvýznam,znaky a metody pro jejich hledání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten