Publications

Ekologické a sociální výzvy doby

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.