Publikace

Ekologické a sociální výzvy doby

Ing. arch. Petr Klápště

Ekologické a sociální výzvy doby v urbanismu a územním plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten