S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ekologické a sociální výzvy doby

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ekologické a sociální výzvy doby v urbanismu a územním plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten