Publications

Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu

prof. Ing. arch. Ján Stempel, doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.