Publications

Světlovod ve střešní konstrukci - v horské oblasti

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.