Publikace

Světlovod ve střešní konstrukci - v horské oblasti

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D., Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Světlovod je jeden z osvětlovacích prvků přivádějící do interiéru přirozené denní osvětlení. Spojuje exteriérové podmínky s interiérovými, tudíž je součástí obvodového pláště. Z hlediska denního osvětlení pozitivně ovlivňuje vnitřní prostředí, a proto bychom se měli snažit, aby jeho zabudování netvořilo problémový detail v obvodovém plášti. Použijeme-li světlovod navíc v horské oblasti, musíme zohlednit extrémní venkovní podmínky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten