Publications

Tendence v současné architektuře: devadesátá léta a první desítiletí XXI. století.

doc. PhDr. Oldrich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondrej Beneš, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.