Publikace

Tendence v současné architektuře: devadesátá léta a první desítiletí XXI. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Stav světa a architektury v době velmi pozdní moderny; drama současné architektury mezi architekturou, která by již vůbec nevznikla bez počítačů, a architekturou, při jejímž projektování se počítače samozřejmě používají, ale sám vznik těchto staveb je možný i bez jejich použití; fenomén emblematických a hybridních staveb na přelomu XX. a XXI. století; krása v době velmi, velmi pozdní moderny -ultradesign; architektura se vyrovnává se dvěma výzvami: 1. Výzvou digitalizace a globalizace a 2. výzvou zachování vlastního podstatného fundamentu architektury, který je spojen s ontologií, s tématem bytí člověka, kulturně-civilizační identity

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten