Research projects

Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.