Research projects

Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.