15128

Department of Architectural Design II

Všechny publikace

154 results

authors
Malošíková, Š.
published in
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 11-25. ISBN 978-80-01-06486-3.
year
2018
subcategory
Chapter in the book
authors
Seho, H.
published in
Pražská technika. 2018, 2018(1/2018), 6-7. ISSN 1213-5348.
year
2018
subcategory
Article
authors
Kripnerová, K. - Mikuláštík, J.
published in
In: Drazí architekti. Galerie Architektury Brno, 2018. p. 189-195. ISBN 978-80-907120-0-3.
year
2018
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Palacký, Jiří ed. - Dokoupilová-Pazderková, Kateřina ed. - Beláčková, Katarína ed. - Boudová, P. ed. - Gninenko, Y. ed. - Kohout, L. ed., - Kripnerová, K. ed.
published in
Brno, 2016-11-11. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2017. ISBN 978-80-214-5418-7.
year
2017
subcategory
Proceedings
authors
Kripnerová, K.
published in
In: 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2017. p. 101-106. ISBN 978-80-214-5418-7.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hlaváček, D.
published in
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 2. ISSN 1213-3116.
year
2017
subcategory
Article
authors
Kohout, L.
published in
In: 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2017. pp. 51-56. ISBN 978-80-214-5418-7.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Kohout, L.
published in
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1), 37-39. ISSN 1213-3116.
year
2017
subcategory
Article
authors
Hlaváček, D.
published in
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 62. ISSN 1213-3116.
year
2017
subcategory
Article
authors
Panochová, H.
published in
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 42-43. ISSN 1213-3116.
year
2017
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.