15128

Ústav navrhování II

Pedagogové několika generací sdružení v Ústavu navrhování II mají řadu společného. Je tím zkušenost z vlastních architektonických kanceláří, kvalitní vlastní tvorba, přesvědčení, že hranice udržitelnosti životního prostředí jsou překročeny, a zájem o výchovu začínající generace.

Chápání současného stavu architektury se promítá do všech typů výuky ústavem garantované, tedy do výuky základního ateliéru a základů architektonického navrhování, předmětu ekologie a celkem pěti návrhových ateliérů.

Společná „vlnová délka“ neznamená potlačení různosti individualit a odlišností v akcentech. Zatím nejvýznamnější akcí ústavu byl projekt AIR House pro mezinárodní studentskou soutěž Solar Decathlon 2013, na němž se podílela část pedagogů a velká skupina studentů magisterského a doktorského studia. Na přehlídce v Los Angeles v USA získal tým v celkovém hodnocení bronzovou medaili a v dílčím hodnocení v oboru architektura dokonce zlatou medaili. Přemístěním AIR House po ukončení soutěže do kampusu ČVUT získala Fakulta architektury permanentní „učební pomůcku“ v měřítku 1 : 1, na níž je možné demonstrovat různé aspekty udržitelnosti.

Ústav na projekt navazuje dalšími akcemi, například studentskými konferencemi, workshopy, disertacemi na téma udržitelnosti a také studentskými pracemi pod hlavičkou „learning by doing“ – návrhem a realizací bytových schodišť a nedávno i pěšími lávkami pro Krkonošský národní park.

V oblasti výzkumu se ústav zaměřuje na témata udržitelnosti a experimentální metody výuky. Významná je např. participace na prestižním výzkumu pod vedením prof. Markvarta v rámci Centra pokročilé fotovoltaiky ve spolupráci s FEl, FJFI, FSv a UCEEB nebo výzkum v rámci projektu GAČR Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury.

Vedle pedagogické a vědecké práce jsou členové ústavu praktikujícími architekty, zúčastňují se architektonických soutěží i práce v České komoře architektů.

Jedním ze stěžejních témat našeho ústavu jsou design–build projekty. A protože se nám podařilo zahájit spolupráci se správou Krkonošského národního parku, mohli naši studenti pracovat na 5 projektech nových lávek do Krkonoš. Realizace probíhala na konci zimního semestru na nádvoří FA, hotové lávky zde byly vystaveny až do léta. Na fotografii lávka studentů Ateliéru Seho (foto Jiří Ryzsawy).
Lávka pro KRNAP, Ateliér Kordovský.
Lávka pro KRNAP, Ateliér Mádr; projekt byl nominován na Olověného Dušana 2018.
Lávka pro KRNAP, Ateliér Zavřel.
Lávka pro KRNAP, Ateliér Hlaváček.
Vernisáž výstavy Lávky pro KRNAP za účasti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky a děkana FA ČVUT prof. Ladislava Lábuse.
Přednáška Mirko Bauma Část a celek, o architektuře jako logickém a systematickém myšlení, proběhla 12. října 2017 na FA ČVUT. Pořádal Ateliér Hlaváček v rámci ústavního projektu Lávky pro KRNAP.
Dřevěný průchod v dejvickém kampusu na místě původní spontánně vyšlapané cesty od Národní technické knihovny k FA postavili studenti pod vedením pedagogů ateliéru MáMA Josefa Mádra a Šárky Malošíkové v červenci 2017. Hlavními partnery projektu byly Městská část Praha 6 a Hlavní město Praha.
Letní dílna 2016, workshop pořádaný ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště. Vzniklé objekty jsou součástí rozsáhlejších úprav pláže u Jizery a přilehlého lesoparku. Pořádal ateliér MáMA ( Josef Mádr a Šárka Malošíková).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.