15128

Ústav navrhování II

Pedagogové několika generací sdružení v Ústavu navrhování II mají řadu společného. Je tím zkušenost z vlastních architektonických kanceláří, kvalitní vlastní tvorba, přesvědčení, že hranice udržitelnosti životního prostředí jsou překročeny, a zájem o výchovu začínající generace.

Chápání současného stavu architektury se promítá do všech typů výuky ústavem garantované, tedy do výuky základního ateliéru a základů architektonického navrhování, předmětu ekologie a celkem pěti návrhových ateliérů.

Společná „vlnová délka“ neznamená potlačení různosti individualit a odlišností v akcentech. Zatím nejvýznamnější akcí ústavu byl projekt AIR House pro mezinárodní studentskou soutěž Solar Decathlon 2013, na němž se podíleli pedagogové i studenti ústavu. Na přehlídce v Los Angeles v USA získal tým v celkovém hodnocení bronzovou medaili a zlatou v dílčím hodnocení v oboru architektura. Přemístěním AIR House do dejvického kampusu získali studenti „učební pomůcku“ v měřítku 1 : 1, na níž je možné demonstrovat různé aspekty udržitelnosti.

Ústav na projekt navazuje dalšími akcemi jako jsou studentské konference, workshopy, disertacemi na téma udržitelnosti a také studentskými pracemi pod hlavičkou „learning by doing“ – stavbami, které studenti vymyslí a sami postaví. Design–build projekty jsou jedním ze stěžejních témat našeho ústavu.

The Rolling House od studentů ateliéru Seho stojí od listopadu 2019 přímo před budovou fakulty.

Od roku 2017 spolupracujeme se Správou Krkonošského národního parku, která našim studentům zadala projekty pěších lávek, jejichž realizace probíhala v lednu 2018 před budovou FA ČVUT. Na finální místa v Krkonoších bylo pět lávek instalováno v roce 2019.

Pokračováním práce pro Správu KRNAP byl projekt útulen, šesti nouzových přístřešků, které studenti dokončili v lednu 2019 a do hor byly umístěny v průběhu roku 2020. Zatím posledním projektem spolupráce se Správou KRNAP byl mobilní informační kiosek na Zlaté návrší (workshop ateliéru Seho 2019, umístění 2021).

Na design-build projektech spolupracujeme také se samosprávami, příkladem je stožár s vyhlídkou do Libčic u Prahy, který postavili studenti ateliéru Hlaváček ve spolupráci se společností Skanska.

V oblasti výzkumu se ústav zaměřuje na témata udržitelnosti a experimentální metody výuky. Významná je např. participace na výzkumu pod vedením prof. Markvarta v rámci Centra pokročilé fotovoltaiky ve spolupráci s FEl, FJFI, FSv a UCEEB nebo výzkum v rámci projektu GAČR Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury.

Vedle pedagogické a vědecké práce jsou členové ústavu praktikujícími architekty. Zúčastňují se architektonických soutěží i práce v České komoře architektů.

Info kiosek v Krkonoších 2021

Útulny v Krkonoších 2020

Landscape festival Praha 2020

Lávky v Krkonoších 2019

The Rolling House 2019

The Rolling House, ateliér Seho, foto Jiří Ryszawy

Libové Libčice 2019

Útulny pro KRNAP 2019

Lávky pro KRNAP 2018

Letní dílny pořádané ateliéry ústavu 2018, 2017

Foto: Jiří Ryszawy, Štěpán Tomš, Lubomír Kotek, Martin Král

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.