15128

Ústav navrhování II

Pedagogové několika generací sdružení v Ústavu navrhování II mají řadu společného. Je tím zkušenost z vlastních architektonických kanceláří, kvalitní vlastní tvorba, přesvědčení, že hranice udržitelnosti životního prostředí jsou překročeny, a zájem o výchovu začínající generace.

Chápání současného stavu architektury se promítá do všech typů výuky ústavem garantované, tedy do výuky základního ateliéru a základů architektonického navrhování, předmětu ekologie a celkem pěti návrhových ateliérů.

Společná „vlnová délka“ neznamená potlačení různosti individualit a odlišností v akcentech. Zatím nejvýznamnější akcí ústavu byl projekt AIR House pro mezinárodní studentskou soutěž Solar Decathlon 2013, na němž se podíleli pedagogové i studenti ústavu. Na přehlídce v Los Angeles v USA získal tým v celkovém hodnocení bronzovou medaili a zlatou v dílčím hodnocení v oboru architektura. Přemístěním AIR House do dejvického kampusu získali studenti „učební pomůcku“ v měřítku 1 : 1, na níž je možné demonstrovat různé aspekty udržitelnosti.

Ústav na projekt navazuje dalšími akcemi jako jsou studentské konference, workshopy, disertacemi na téma udržitelnosti a také studentskými pracemi pod hlavičkou „learning by doing“ – stavbami, které studenti vymyslí a sami postaví. Design–build projekty jsou jedním ze stěžejních témat našeho ústavu.

Od roku 2017 spolupracujeme se Správou Krkonošského národního parku, která našim studentům zadala projekty 5 pěších lávek, jejichž realizace probíhala v lednu 2018 před budovou FA ČVUT. Na finální místa v Krkonoších byly lávky instalovány v červenci 2019.

Pokračováním práce pro KRNAP byl projekt 6 útulen, nouzových přístřešků, které studenti dokončili v lednu 2019, a které se na horách objeví na podzim 2019.

Posledním dokončeným design-build projektem je stožár s vyhlídkou do Libčic u Prahy, který postavili studenti ateliéru Hlaváček ve spolupráci se společností Skanska.

V oblasti výzkumu se ústav zaměřuje na témata udržitelnosti a experimentální metody výuky. Významná je např. participace na výzkumu pod vedením prof. Markvarta v rámci Centra pokročilé fotovoltaiky ve spolupráci s FEl, FJFI, FSv a UCEEB nebo výzkum v rámci projektu GAČR Metodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architektury.

Vedle pedagogické a vědecké práce jsou členové ústavu praktikujícími architekty. Zúčastňují se architektonických soutěží i práce v České komoře architektů.

Libové Libčice 2019

Útulny do Krkonoš 2019

Lávky pro KRNAP 2018

Letní dílny pořádané ateliéry ústavu 2018, 2017

Foto: Jiří Ryszawy, Štěpán Tomš, Lubomír Kotek, Martin Král

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.