The cloakroom is open every weekday from 7 a.m. to 1 p.m. until further notice.

People

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Klára Brůhová is an architectural historian with a focus on the history of architecture and urbanism of the 20th century. She deals with the issue of post-war architecture in the Czech Republic and the currently discussed issue of its monument protection, she is the author of the book Prague Unbuilt about unrealised architectural and urban planning projects in the capital city and is currently researching the topic of women architects in the second half of the 20th century. 

Klára Brůhová je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany, je autorkou knihy Praha nepostavená o nerealizovaných architektonických a urbanistických projektech v hlavním městě a v současné době se věnuje rovněž výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol. 

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.