Lidé

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

místopředsedkyně Akademického senátu FA ČVUT, předsedkyně Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT

Klára Brůhová je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany, je autorkou knihy Praha nepostavená o nerealizovaných architektonických a urbanistických projektech v hlavním městě a v současné době se věnuje rovněž výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.