Lidé

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Klára Brůhová je historička architektury a architektka. Věnuje se především dějinám architektury a urbanismu 20. století. Je autorkou publikací Praha nepostavená a Pražské vize o nerealizovaných stavebních plánech pro hlavní město. V současnosti spolupracuje zejména na projektech zabývajících se českou poválečnou architekturou a její památkovou ochranou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.