People

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

authors
Hainc, J. - Jehlík, J.
published in
In: UIA 2014 DURBAN CONGRESS PROCEEDINGS. Paris: INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS, 2014, pp. 2000-2008. ISBN 978-0-86970-783-8. Available from: www.uia2014durban.org/get_involved/documents.htm
year
2014
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hainc, J. - Jehlík, J.
published in
In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. p. 879-882. ISBN 978-80-247-5015-6.
year
2013
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Boumová, I. ed. - Čeněk, M. ed. - Hainc, J. ed. - Kasalová, H. ed. - Sokol, D. ed. - Váňová, L. ed. - Zavřel, Z. ed., - Zemenová, L. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05008-8.
year
2012
subcategory
Book - chapters
authors
Peltan, T. - Klápště, P. - Hainc, J. - Jaroš, J. - Bečka, M., - Tuček, I.
published in
In: Workshop W4-2012.Proceedings of Workshop W4 - 2012/ Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 106-113. ISBN 978-80-01-05174-0.
year
2012
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hainc, J.
published in
ALFA Architektonické listy Fakulty architektury STU. 2012, 17(3), 12-13. ISSN 1135-2679.
year
2012
subcategory
Article
authors
Hainc, J.
published in
In: Juniorstav 2012 - 14. odborní konference doktorského studia. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012, pp. 491. ISBN 978-80-214-4393-8.
year
2012
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Hainc, J.
published in
In: Workshop W3-2011.Proceedings of Workshop W3 - 2011/ Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 124-129. ISBN 978-80-01-04948-8.
year
2011
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hainc, J.
published in
In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, pp. 415. ISBN 978-80-214-4232-0.
year
2011
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Hainc, J.
published in
In: Juniorstav 2010 - 12. Odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010, pp. 404. ISBN 978-80-214-4042-5.
year
2010
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Hainc, J.
published in
In: 17th Conference International Seminar on Urban Form - ISUF - Formation and Persistance of Townscape. Hamburg: Universitat Hamburg, 2010, pp. 1-15. Available from: www.isuf2010.de/
year
2010
subcategory
Abstract in Proceedings

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Jan Jehlík