Lidé

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

pedagog předmětů development i,ii

Autorizovaný architekt, urbanista a vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT, kde absolvoval FA a získal doktorát. Ve svém profesním životě se zaměřuje na urbanismus a územní plánování, od roku 2012 pracuje na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se podílel na vzniku Metropolitního plánu Prahy, nyní působí na pozici ředitele Sekce detailu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.