Lidé

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

pedagog a koordinátor předmětů development i,ii

Autorizovaný architekt, urbanista, výzkumný pracovník a pedagog na ČVUT, kde absolvoval Fakultu architektury a získal doktorát z urbanismu a územního plánování. Ve svém profesním životě se zaměřuje na rozvoj měst, od roku 2012 pracuje na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), kde se podílel na vzniku Metropolitního plánu Prahy, nyní působí na pozici ředitele Sekce rozvoje města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík