People

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

authors
Kubcová, J.
published in
In: AUR14 - Architektura a udržitelný rozvoj. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2015. p. 158-163. ISBN 978-80-01-05738-4.
year
2015
subcategory
Chapter in the book
authors
Kubcová, J. ed. - Sigmund, V. ed. - Šilha, M. ed. - Búš, P. ed., - Felcman, J. ed.
published in
FA ČVUT, 2014-11-20/2014-11-21. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. ISBN 978-80-01-05580-9.
year
2014
subcategory
Proceedings
authors
Kubcová, J. - Bešťáková, V.
published in
In: Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium studentů doktorského studia Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru.. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014, pp. 27-32. ISBN 978-80-01-05580-9. Available from: kolokvium.fa.cvut.cz/
year
2014
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Kubcová, J.
published in
ABS. 2012, 9(02), 46-47.
year
2012
subcategory
Article
authors
Kubcová, J.
published in
In: Workshop W2-2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, pp. 170-179. ISBN 978-80-01-04675-3.
year
2010
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Jeřábková, J.
published in
In: Dějiny staveb 2003. Plzeň: Nakladatelství Petr Mikota, 2004, pp. 234-240. ISBN 80-86596-41-9.
year
2004
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Bergmann, P. - Burian, M., - Jeřábková, J.
published in
Broumov: Tuž se, Broumovsko, 2003. ISBN 80-239-4043-0.
year
2003
subcategory
Book

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Michal Kohout