Lidé

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Architektka, výzkumnice, pedagogická pracovnice a koordinátorka vědy a výzkumu Ústavu nauky o budovách FA ČVUT. Studovala na Fakultě architektury ČVUT, kde absolvovala i doktorské studium. Ve své doktorské práci se věnovala cohousingu. Mezi lety 2021 až 2023 se podílela se na výzkumu participativního bydlení v ČR. Spolupracovala s architektonickými kancelářemi ARW architekti, Jiran Kohout architekti a monom.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout