Lidé

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Architektka, výzkumnice, pedagogická pracovnice a koordinátorka vědy a výzkumu Ústavu nauky o budovách FA ČVUT. Studovala na Fakultě architektury ČVUT, kde absolvovala i doktorské studium. Ve své doktorské práci se věnovala cohousingu. Spoluzakládající členka architektonického ateliéru monom.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout