Publications

S Tomášem Hradečným - Tendence v současné architektuře individuálního bydlení

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.