S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

S Tomášem Hradečným - Tendence v současné architektuře individuálního bydlení

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

tématický rozhovor o současném stavu architektury rodinných domů v Čechách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten