Publications

Přes téma "kolapsy a regenerace" k prokázání užitečnosti humanitních věd a k překonání krize.

doc. PhDr. Oldrich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondrej Beneš, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.