S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Přes téma "kolapsy a regenerace" k prokázání užitečnosti humanitních věd a k překonání krize.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

V třiceti kapitolách se popisují a analyzují krize a kolapsy civilizací, na těchto analýzách se podílí autoři rozdílných specializací -od antropologů, archeologů, egyptologů, mediavelistů přes ekonomy, seismology po politology; zdůrazňuje se obtížnost předvídatelnosti krize, poukazuje se na cesty regenerace; úkolem humanitních věd podle M. Bárty a M.Kováře má být předvídání krize, kolapsu - v tom má být i užitečnost těchto vědních oborů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten