Summary catalog of publications

3105 results

authors
Malošíková, Š.
published in
In: Lávky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. p. 11-25. ISBN 978-80-01-06486-3.
year
2018
subcategory
Chapter in the book
authors
Seho, H.
published in
Pražská technika. 2018, 2018(1/2018), 6-7. ISSN 1213-5348.
year
2018
subcategory
Article
authors
Řezáč, V. ed. - Hauge, C. ed. - Wiberg, P. ed., - Lussu, F. ed.
published in
Vídeň, 2017-02-20/2017-02-21. Luxembourg: Spatial Foresight GmbH, 2018.
year
2018
subcategory
Proceedings
authors
Kripnerová, K. - Mikuláštík, J.
published in
In: Drazí architekti. Galerie Architektury Brno, 2018. p. 189-195. ISBN 978-80-907120-0-3.
year
2018
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
published in
IJMMM - International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing. 2018, 6(3), 195-198. ISSN 1793-8198.
year
2018
subcategory
Article
authors
Řezáč, V.
published in
In: MĚ 100 - Sborník studentské vědecké konference Ekonomika územního plánování. Praha: CTU FA. Spatial Planning Institute, 2018. p. 18-25. ISBN 978-80-01-06299-9.
year
2018
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Řezáč, V. ed. - Šilha, M. ed., - Poláková, Z. ed.
published in
Praha, 2017-11-02/2017-11-03. Praha: CTU FA. Department of Spatial Planning, 2018. ISBN 978-80-01-06299-9.
year
2018
subcategory
Proceedings
authors
Matička, J.
published in
Dektime. 2018, 2018 ISSN 1802-4009.
year
2018
subcategory
Article
authors
Brůhová, K.
published in
Praha: Paseka, 2018. ISBN 978-80-7432-897-8.
year
2018
subcategory
Book
authors
Boudová, P.
published in
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018.
year
2018
subcategory

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.