Souhrnný katalog publikací

5016 výsledků

Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
[Results Reflected in the Directives and Non-legislative Regulations] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výsledky promítnuté do směrnic a nelegisl. předpisů
Související lidé
Anotace
The report summarizes 9 fields of recommendations for the Ministry of Regional Dstrategical planningevelopment to reform Czech planning legislation. It includes strategical planning, land use planning, regulatory planning, economics tools, tax reform, digitalization, standardization, education and participation.
Autoři
Dobrucká, L.
Publikováno v
Informační servis. 2021, 29(5/2021), 20-22.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
S kvalitou života ve městech a obcích je úzce spojena i problematika dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. V rámci výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“ (TAČR č. TL01000143) bylo navrženo 30 opatření, která mohou prostřednictvím strategických plánů zavést města a obce na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území. Jaké opatření to jsou a jak s nimi pracovat?
Autoři
Dobrucká, L.
Publikováno v
Informační servis. 2021, 29(4/2021), 18.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V posledních letech je stále častěji diskutována téma kvality života ve městech, se kterou souvisí i otázka dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Problematika bydlení byla taky v centru pozornosti výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, kterého se Svaz měst a obcí ČR účastnil v roli aplikačního garanta. K jakým závěrům výzkumný tým dospěl a kde je možné najít podrobnosti?
Autoři
Kohout, M. - Štěpánek, P. - Dobrucká, L. - Tichý, D. - Špirková, D., - Peňázová, V.
Publikováno v
Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Brožura obsahuje přehled hlavních závěrů projektu TACR Eta č. TL01000413 a navrhovaných opatření pro zvýšení dostupnosti a udržitelnosti. Je členěna do oblastí: Politika bydlení, Historie bytové politiky v ČR, Současná bytová politika v ČR, Vymezení sociálního a dostupného bydlení, Udržitelnost v oblasti bydlení, Manažersko-institucionální zabezpečení bydlení v městských strategiích, Opatření pro zlepšení dostupnosti a udržitelnosti bydlení.
Autoři
Pospíšil, M. - Eberhardt, S.
Publikováno v
International Journal of Architectural Heritage. 2021, 2021(15), ISSN 1558-3058.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Gathering knowledge and data for diagnosis is highly important for the safeguarding and conservation of architectural heritage. These data should be organised in order to create a complex list of procedures to find sufficiently sensitive, effective and reasonably inexpensive technical processes to survey and to repair, renew and maintain load-bearing structures of potential heritage values. The research is based on an analysis of the concept “heritage value” . As a typical multidisciplinary field of research, practical tasks in heritage preservation show that heritage value should be understood as a complex value composed of varied elementary segments coming from different fields of human activities. Whereas each field has its own logical verifying rules and its own research methodology, each elementary segment is evaluated separately. The present article introduces the “E-P Heritage value assessment method” (E-P method) as a methodology for assessing the heritage values of buildings and structures or of their parts. The second purpose is to find a sufficiently sensitive process how to avoid invasive diagnostics on the architectural heritage. The procedure is aimed to be applied both on protected and non-protected buildings and structures.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Tichý, D. - Kohout, M., - Petrus, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
V rámci projektu byly řešeny tři typy výsledku. Certifikovaná metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě. Implementace principů této metodiky v rámci stávající panelové výstavby. Připomínky a podklady k přípravě nové vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb.
Autoři
Pospíšil, M.
Publikováno v
e-Phaïstos (Journal of the history of technology). 2021, IX.(1), ISSN 2262-7340.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Le début de la statique graphique est généralement associé aux travaux de l'ingénieur allemand Karl Culmann (1821-1881), avec son ouvrage Die Graphische Statik, publiés en huit volumes à Zurich en 1864-1866. Pourtant Culmann le souligne dans la préface de son œuvre : il a pris en compte les études conduites par les savants et ingénieurs qui ont ouvert le champ de la statique graphique, notamment Jean-Victor Poncelet (1788-1867), Barthélemy Cousinery (1790-1851), Jakob Steiner (1796-1863). Et, comme il le mentionne également, les origines de la statique graphique remontent bien avant. Dans cet article, nous présentons les trois fondements de la statique graphique : i) la composition et la décomposition des forces avec le polygone funiculaire ; ii) les stimuli venus des pratiques de construction ; iii) la dualité forme-force.
Autoři
Řezáč, V. ed. - Poláková, Z. ed.
Publikováno v
Praha, 2020-11-12/2020-11-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISSN 2571-4228. ISBN 978-80-01-06812-0.
Rok
2021
Podkategorie
Sborník
Autoři
Hainc, J. - Kandusová, V. - Sýkorová, M. - Malá, M. - Reichmannová, E. - Bek, T. - Vavřichová, B., - Kuzmič, M.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Certifikovaná metodika určená pracovníkům malých obcí odpovědným za rozvoj veřejných prostranství, investičním pracovníkům, koordinátorům pro chytrá města. Cílem je maximalizovat atraktivitu obcí propojením metod urbanismu, participace a technologického know-how do srozumitelného a nákladově efektivního postupu. Metodika uakzuje na vazby mezi atraktivitou obce (fyzickou/virtuální) a kvalitou života a vychází z pilotního ověření v obcích.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
In: MĚ100. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 40-45. ISSN 2571-4228. ISBN 978-80-01-06812-0.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Stať seznamuje s metodikou pro stanovení podílu stavebníka na výdajích obce nebo městské části na pořízení veřejné infrastruktury. Návrh vychází z analýzy poznatků ze zahraničí (analyzováno 7 zemí) a přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k právní úpravě územního plánování a postavení a hospodaření obcí. Zvolený postup byl posouzen též z hledisek organizačních nároků, ekonomických přínosů a rizik negativních dopadů na rozvoj území. Metodika bere v úvahu dostupnost potřebných vstupních dat a náročnost jejich zpracování vzhledem ke kapacitám obcí zejména s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace podmínek spoluúčasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.