Souhrnný katalog publikací

4011 výsledků

Autoři
Pištěk, P.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Recenze konverze průmyslové budovy Walter, Ateliér Krátký.
Autoři
Brůhová, K.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Text představuje realizované i nerealizované projekty pro reprezentativní veřejná prostranství v urbanismu Prahy - s ohledem na její roli hlavního města samostatného státu.
Autoři
Utěšená, M. - Pernicová, R.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper analyses the structure made from fair faced concrete compared to a conventional concrete sandwich structure with a surface finish in terms of bound CO2 emissions. This article also takes into account the length of service life of the individual constructions. For each of these structures, an analysis for high-performance concrete (HPC) and conventional iron-reinforced concrete (sometime called normal strength concrete NSC) is provided. Due to the current tendency of construction from colored fair-face concrete, tentative calculation of color pigments’ influence on the amount of bound CO2 emissions production is also performed. From the results we can concluded, that The structure made of HPC shows a higher production of bound CO2 emissions, but its declared durability is higher compared to the NSC construction. The use of colored inorganic pigments resulted in an increase in GWP (Global Warming Potential), and the construction of colored exposed concrete shows nearly three times the production of bound CO2 emissions.
Autoři
Pavel, M. - Szolgayová, E. opon. - Dulla, M. supervisor - Kotalík, J. opon., - Pauliny, P. opon.
Rok
2019
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 až 1974. V práci jsou reflektovány jak osobní, tak politicko-společenské události, které společně s dobovou uměleckou diskuzí tvoří rámec výzkumu. Cílem je představit tvorbu Jindřicha Mergance v celé jeho šíři a pokusit se v ní najít autenticitu architektova vyjadřování.
Autoři
Kovářová, V.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Kripnerová, K. - Sigmund, V. - Vašát, P. - Bírová, B., - Strnad, A.
Rok
2019
Podkategorie
Anotace
Bezdomovectví a veřejný prostor představují dvě svébytná pole, ať již ve smyslu tématu k výzkumu, psaní či politickému řešení, nebo ve vztahu ke každodennímu životu a zkušenosti. Jak a kde se tato dvě pole protínají, ukazují čtyři kapitoly, z nichž tato kniha sestává. Čtvero autorských hlasů, čtvero pohledů a tematických zaměření, které nastiňují povahu vztahu mezi bezdomovectvím a veřejným prostorem. V čem si jsou hlasy a pohledy sociálního pracovníka, antropologů a architektů blízké a v čem se liší? Existují nějaké styčné body při takto odlišně ukotvených přístupech k otázce protnutí bezdomovectví a veřejného prostoru? A v čem nám tyto styčné body (i rozdíly) mohou pomoci, co odkrývají a jak jich využít? Abychom zjistili, jaké odpovědi přináší tato kniha, nejprve si shrňme jednotlivé kapitoly. Pak se podívejme na styčné body a následně i na rozdíly mezi nimi, a tímto způsobem si odhalme i celek, který skrze paralely i odlišnosti kapitoly vykreslují. (Petr Gibas)
Autoři
Pavel, M.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Socialistická architektura tvoří neoddělitelnou součást našich měst. Stejně tak jako architektura jakéhokoliv jiného období vypráví důležitý příběh minulosti. Přesto, nebo právě proto si ji většina lidí spojuje především s režimem, který nás na čtyřicet let uzavřel před svobodným světem. Tyto často negativní konotace jsou o to silnější vůči bývalým budovám Komunistické strany Československa, ke kterým si jen obtížně hledáme pozitivní či alespoň neutrální vztah.
Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Většina evropských zemí, regionů a měst důsledně naplňuje své politiky zvyšování stavební kultury a architektonické kvality vystavěného prostředí (shrnuté v zahraničí pod pojem Baukultur). Praha se po pádu tzv. železné opony ocitla v konkurenčním dynamickém prostředí otevřené Evropy. S městy soutěžíme zejména v kategoriích, týkajících se široké dostupnosti bydlení, přívětivého podnikatelského prostředí, nabídky pracovních příležitostí, dostatečné vybavenosti a inovované infrastruktury. Udržet kontakt s Evropou znamená udržet a zvyšovat kvalitu života. Spoléhat se pouze na dědictví infrastrukturních je krátkozraké.
Autoři
Holý, M. - Tej, P., - Vráblík, L.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper summarizes the results and evaluation of the push-out shear tests of the timber-precast concrete composite connection designed for lightweight pedestrian bridges. The timber-concrete composite bridge structure consists of glulam beams connected with precast segments made of UltraHigh Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC). A shear connection is carried out by notches made of steel plate embedded in the timber beams supplemented with welded shear dowels (headed studs) situated in the concrete part of cross-section. The precast slab is provided with slots for the shear dowels. After placing of the deck segments on the timber beams, the slots are poured with UHPFRC. The short-term push-out shear tests are carried out. The test specimens are composed of two identical precast UHPFRC slabs and timber beam placed in the middle between them. Some parameters of the shear connection are varied and their influence on the mechanical behaviour of the connection is discussed. The executed experiments are supplemented with numerical simulations. The results obtained from the experiments and numerical analysis are compared with analytical calculation.
Autoři
Fialová, I. - Habalová, M. - Kácovský, J., - Kocourek, J.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V akademickém roce 2017/2018 proběhl již třetí ročník mezifakultní spolupráce mezi Fakultou dopravní a Fakultou architektury, ČVUT v Praze. Na tvorbě veřejného prostoru se podílejí různé profese, mimo jiné dopravní inženýři a architekti. Obě profese mají rozdílné cíle, navrhují veřejný prostor ze svého úhlu pohledu a kladou na něj rozdílné požadavky, které mohou být vzájemně neslučitelné (např. kapacita komunikace a plynulost dopravního proudu oproti pobytové a estetické hodnotě). Tento rozpor lze překonat pouze kompromisem, který je postaven na dialogu obou profesí. Bohužel tento dialog v praxi neprobíhá tak často, jak by mohl. Proto byla započata spolupráce dopravních inženýrů a architektů již na úrovni studentů, kteří ve smíšených skupinách řeší problémy z praxe. Výsledkem jsou veřejné prostory navržené s citem pro estetiku a obyvatelnost, které zároveň ve svých parametrech odpovídají skutečným potřebám dopravní obslužnosti. Tato prvotní zkušenost s druhou profesí připravuje studenty na budoucí praxi a dává příslib vzniku kvalitních veřejných prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten