S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Souhrnný katalog publikací

4650 výsledků

Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Pištěk, P. - Hyblerová, A., - Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Pavel, M.
Publikováno v
Beton v architektuře. 2020, 119(5), 56-61. ISSN 1213-3116.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Architekt Bohumil Böhm se řadí mezi výrazné osobnosti architektury vzniklé v době socialismu. Jeho plavecký stadion z roku 1971 si díky na svou dobu progresivnímu hyperbolickému zastřešení získal i mezinárodní věhlas. Kolektivní dům, který dokončil o pár let dříve v roce 1964, představoval vývojový mezistupeň koldomu a hotelového domu, a navíc jde o první celomontovaný bytový dům jižních Čech. To, že obě budovy stojí v Českých Budějovicích, není náhoda. Böhm pracoval pro tamní Stavoprojekt a za dobu svého působení se podílel na desítkách projektů. Mezi ně patří i dnes skoro zapomenuté okresní výbory Komunistické strany Československa.
Autoři
Pernicová, R. - Kolomazník, T.
Publikováno v
[Prototype] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Prototyp
Anotace
Navržené brikety zlepšují materiálové vlastnosti vyrobku používaných ve slévárenském průmyslu při výrobě litiny. Cílem je také zvýšit úspornost a efektivitu provozu s využitím odpadního materiálu a snížit tak ekologickou zátěž použitím druhotného materiálu.
Autoři
Čeněk, M. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Architecture and Sustainable Development 18. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 138-144. ISBN 978-80-01-06648-5.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Human activity, including resource depletion, pollution and waste production, has a negative influence on the environment. Built environment is one of the major causes of the situation. It is essential to change the approach to building design to lessen the impact of human activity on the environment. Architects should be able to grasp and implement all aspects of sustainable design, including cutting edge technologies in a holistic and integral fashion. Building-integrated Photovoltaics (BIPV) represent an important field to explore, since photovoltaic systems have an enormous potential to be used within the context of the city. Their implementation though, has to be s part of the integral design process which is essential for the creation of quality sustainable architecture. The aim of this paper is to demonstrate the theoretical background behind, and the motivations for, the creation of an Architects´ Manual of Building-integrated Photovoltaics that would provide architects with a methodical guide to working with advanced photovoltaic systems in architectural design, concentrating primarily on their implementation in urban context including historical city centres.
Autoři
Goláň, K.
Publikováno v
Odpadové fórum. 2020, 21(3), ISSN 1212-7779.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2020, 1(1),
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Zamyšlení se nad pojmem domova z pohledu významu architekta pro didaktický časopis.
Autoři
Utěšená, M. - Pernicová, R.
Publikováno v
In: Materials Science Forum. Curich: Trans Tech Publications, 2020. p. 50-54. Materials and Technologies in Engineering II. vol. 986. ISSN 0255-5476.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
In this paper, the influence of the cement type on the final coloring of the concrete with colored powdered inorganic pigments used currently with increasing tendency in construction and modern architecture is presented. In the experimental testing, the difference in intensity/saturation of the color of the concrete containing white cement (CEM I 52.5 R - SR 5 white), which is preferred when using color pigments, and gray (conventional) Portland cement (CEM I 52.5 R) from the same manufacturer has been measured and compared. Three colored inorganic powder pigments (red, green and yellow pigment) containing iron oxides (Fe2O3) have been used to color the concrete mixture. Objectivity of measurement, comparison, and subsequent analysis of individual resulting shades has been ensured by measuring exact RGB values at several places of the concrete cured surface by means of the Colorimeter Colorcatch nanodevice which automatically eliminates all irrelevant color shades, shadows, and impurities. This eliminated the subjective color impression which is usually always biased by external circumstances. Comparison of the color intensity of six experimental samples, including three pigment colors and two types of cement (white/grey), is conclusively related to the color efficiency ratio, the resulting costs, and the ecological footprint arising from the production of the cements above.
Autoři
Tuček, O.
Publikováno v
Architect+. 2020, 2020(20), 14-17. ISSN 2533-512X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
O architektuře škol a její proměně v čase a prostoru jsme si povídali s Annou Chvojkovou, starostkou obce Chýně, která má zkušenosti s výstavbou školy podle mezinárodní soutěže, Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin a Ondřejem Tučkem, architektem, který se architektuře školních budov věnuje jak z praktického, tak i z teoretického hlediska.
Autoři
Kopp, L.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 6-12. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Tento text představuje a kriticky reviduje dosavadní závěry výzkumů věnujícím se ekonomickým aprostorovým vlastnostem měst. V současnosti přinášejí nejvíce výsledků práce zabývající se urbánní morfologií rozšířenou o metodu Space syntax, která zkoumá nediskursivní vlastnosti prostoru, analyzuje jeho vzájemné vazby a konfiguraci. Tyto studie se opírají o teorie natural movement a movement economy, dále pracují s konceptem centrality. Jejich tezí je, že prostorový vzorec měst a jeho uspořádání samo o sobě generuje pohyb ve městě, a že právě tento pohyb je hlavním atraktorem pro obchod a služby. Prokazují souvislosti mezi distribucí socioekonomických aktivit ve městě a vzorci přirozeného pohybu lidí, integrací jednotlivých prvků uliční sítě, typologií parcel a sídelní hustoty. Přestože diskutované práce významně prohlubují vědecké poznání o fungování dnešních měst, jejich revizí je možno nalézt nový směr k zevrubnému zkoumání prostorových a historických faktorů stojících za rozmístěním a distribucí typologického spektra vybavenosti v prostoru a čase. Studium literatury tak představí zásadní koncepty, které jsou pro práci důležité.
Autoři
Prokopová, L. ed. - Bošová, D. ed. - Schulzová, K. ed., - Vrbová, P. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.