Souhrnný katalog publikací

3923 výsledků

Autoři
Brůhová, K.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Text představuje realizované i nerealizované projekty pro reprezentativní veřejná prostranství v urbanismu Prahy - s ohledem na její roli hlavního města samostatného státu.
Autoři
Holý, M. - Čítek, D. - Tej, P., - Vráblík, L.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with the material properties of Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHPFRC or UHPC) and especially focuses on bending tests executed for the development of bridge deck segments for an innovative timber-concrete composite bridge system. In the first step, the precast bridge deck segment is designed as a thin slab made of UHPC of a constant thickness, without any ribs and without any reinforcement. Only steel fibres are used as a scattered reinforcement. The bending tests for determining flexural strength of UHPC were executed on the slab strips under similar boundary conditions as by the bridge deck segments. The slab strips of various thickness of 40, 50, 60, 70 and 80 mm were tested in 4-point bending tests with span 1900 mm and in 3-point bending tests with span 600 mm. Half of the test specimens were tested in casting position, other half were tested upside down. The obtained values of the flexural strength were compared with values from reference bending tests of the beams 150 x 150 x 700 mm, 100 x 100 x 400 mm and 40 x 40 x 160 mm. Different size of the tested specimen is discussed. An influence of the positioning of the slab with respect to the direction of casting and the influence of the deck thickness on the flexural strength is evaluated
Autoři
Brůhová, K.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek vyšel k výročí 100 let založení Československa a připomíná, že rok 1918 byl přelomový také proto, že umožnil studium architektury ženám.
Autoři
Řezáč, V.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje vyhodnocení vládní Politiky architektury a stavební kultury České republiky. V této souvislosti oslovilo mj. Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republik, aby provedla rešerši zahraničních „politik“ a navrhla doporučení na změny českého dokumentu. Autor popisuje své postřehy ze studia zahraničních politik architektury.
Autoři
Damurski, L. - Pluta, J. - Maier, K., - Andersen, H.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Local service centres play a vital role in shaping the quality of life in urban neighbourhoods. They offer access to essential everyday services (shops, education, healthcare, personal services) and to public spaces. If they are properly planned and managed, they can bring particular added values to the local community, such as social integration and territorial identification. We present the results of in-depth interviews with local actors (local authorities, municipality officials, town planners, non-governmental organisations, local leaders) in Poland (Wrocław, Siechnice, Ostrów Wielkopolski, Warszawa and Zabierzów), Czech Republic (Prague) and Denmark (Copenhagen).
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J.
Rok
2019
Podkategorie
Anotace
Výběr rodinných domů z desetileté tvorby studia Stempel & Tesař architekti v unikátních záběrech předního českého fotografa, nabízí netradiční ucelený fotografický dokument. Realizované stavby zasazuje do vztahů s okolím a odhaluje v nepříznivém počasí bez pozlátka slunných dnů a bohaté zeleně, a to vše v patině času. Knihou se táhne nit komentářů od osobností z oboru architektura a její teorie, hodnotící rukopis autorů staveb či stavby samotné. Nechte se unést moderní architekturou v melancholické náladě české krajiny okem Lukáše Jasanského.
Autoři
Řezáč, V. ed. - Blatová, T. ed. - Durdík, P. ed., - Koubek, P. ed.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. - Matzen, J.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Článek popisuje metody práce při tvorbě veřejného prostoru v Kodani. Na příkladech uvádí synergie mezi využíváním ekonomického chování privátního sektoru a uplatňováním zájmu obce na kvalitní městské prostředí pro obyvatele. Město například umožňuje dočasné funkce v zanedbaných územích, které zvýší jejich atraktivitu a tím i pozdější hodnotu pro komerční a veřejné využití.
Autoři
Mrázová, M.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Původní objekt z roku 1997 téměř zoufale potřeboval celkovou modernizaci a zvětšení objemu, aby špička české reprezentace nemusela trénovat na chodbách a v kancelářích. Ministerstvo obrany, v roli investora, zveřejnilo na tendermarketu výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti v rámci ověření možnosti zvětšení stávající loděnice ASC Dukla. Na základě nejnižší nabídky byla navázána spolupráce s ateliérem M1 architekti. Bylo štěstí, že Pavel Joba s kolegy z ateliéru přistoupili k zakázce s láskou ke sportu a s touhou udělat pro naše sportovce něco špičkového.
Autoři
Malošíková, Š.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Text popisuje výuku design-build projektů u nás i v zahraničí, její přínosy i omezení a roli pedagoga během tohoto učebního procesu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten