People

Ing. Radmila Fingerová

authors
Fingerová, R. - Špalková, H.
published in
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 176-189. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
year
2015
subcategory
Chapter in the book

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.