Autorizovaná krajinářská architektka, od roku 2008 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT a od roku 2018 vede ateliér krajinářské architektury. Zároveň projektuje ve spolupráci s architekty veřejná prostranství i soukromé zahrady. 

Od roku 1996 pracovala pro odborná sdružení architektů, krajinářských architektů a zahradníků (ČKA -Česká komora architektů, SZKT-Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, SZUZ-Svaz zakládání a údržby zeleně). V letech 2005-2007 byla generální tajemnicí Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA-International Federation of Landscape Architects).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová