People

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

assistant professor of the Studio Hlaváček - Čeněk, Deputy Head of the Department of Architectural Design II

authors
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
published in
In: Škola architektury 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. p. 37-41. ISBN 978-80-01-06361-3.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hlaváček, D. - Čeněk, M.
published in
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 17(1/2017), 14-17. ISSN 1213-3116.
year
2017
subcategory
Article
authors
Čeněk, M.
published in
Defense date 2017-01-24. PhD Thesis. CTU FA. Department of Architectural Design II.
year
2016
subcategory
Doctoral Thesis (Ph.D.)
authors
Hlaváček, D. - Čeněk, M., - Kripnerová, K.
published in
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2016.
year
2016
subcategory
Book
authors
Čeněk, M.
published in
In: Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014, pp. 24-27. ISBN 978-80-01-05464-2. Available from: www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/ZpravyZFA/1Dum1Tym
year
2014
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Čeněk, M. - Rottová, K., - Hlaváček, D.
published in
In: Ročenka dřevostaveb 2013. Praha: Prodesi v.o.s., 2013. p. 30-31. ISBN 978-80-905174-2-4.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Čeněk, M.
published in
In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. p. 523-526. ISBN 978-80-247-5018-7.
year
2013
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Boumová, I. ed. - Čeněk, M. ed. - Hainc, J. ed. - Kasalová, H. ed. - Sokol, D. ed. - Váňová, L. ed. - Zavřel, Z. ed., - Zemenová, L. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05008-8.
year
2012
subcategory
Book - chapters
authors
Čeněk, M.
published in
Archdaily. 2012, 2012(-), -.
year
2012
subcategory
Article
authors
Čeněk, M.
published in
Dezeen. 2012,
year
2012
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.