People

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

assistant professor of the Studio Hlaváček - Čeněk, Deputy Head of the Department of Architectural Design II

Education

2009–2017 FA CTU, doctoral study program
2004–2005 ISACF La Cambre, Brussels, Belgium (now Faculté d’architecture La Cambre-Horta, ULB), study stay
2003–2004 École d'architecture de Grenoble, France (now ENSA Grenoble), study stay within the Erasmus program
2000–2006 FA CTU, master's degree program
2000–2005 University of Economics in Prague (VŠE), Faculty of International Relations, International Trade (Bachelor's degree program, unfinished)
1996–2000 The English College in Prague, International Baccalaureate (IB)

Professional Acitivty

since 2008 Own architectural practice
2008 ARCHEA associati, Rome, Italy (architect)
2006–2008 GAP architetti associati, Rome, Italy (architect)
2005–2006 VINCI Construction Grands Projets s.a., Prague, (internship, architect)
2005 AIA Committee on Design, Prague (assistant, guide)
2003 Construction Resources, London, United Kingdom (internship)

Teaching Activity

since 2016 FA CTU, Department of Design Studio II, assistant professor, studio Hlaváček – Čeněk
since 2016 FA CTU, Department of Design Studio II, researcher
2012–2013 Faculty of Arts, Charles University in Prague (FFUK), lectures "Modern Czech Architecture" within the cycle "Czech Culture" for foreign students of FFUK
2011–2013 Chief architect of the CTU team for the "AIR House" project, CTU participation in the international university competition Solar Decathlon 2013
2011–2012 FA CTU, Department of Design Studio II, cooperation on teaching in the studio Bekkering-Riedijk, with Hana Seho
2009–2011 FA CTU, Department of Design Studio II, cooperation in teaching in the studio Zavřel – Seho – Mádr

Awards

2015 Construction of the Year 2015 - Public Award. AIR House, CTU Information Center
2015 Construction of the Year 2015 - Award of the Foundation for the Development of Architecture. AIR House, CTU Information Center
2014 The winning project of the E.ON Energy Globe Award 2014 - AIR House
2013 Solar Decathlon 2013 - 3rd overall place. AIR House
2010 Revitalization of Dolní náměstí, Odolena Voda, "O cenu Petra Parléře 2010" (co-author: Petr Synovec) - second place (first prize not awarded)
2009 West Bohemian Gallery in Pilsen (co-authors: Ing. Arch. Petra Hlaváčková, Ing. Arch. Petr Synovec) - reward
2008 AMA Montagnola, Rome, (with GAP architetti associati) - first place
2007 "Menoèpiù 4", Rome, Italy (with GAP architetti associati) - second place

Selected projects and implementations

2018 Apartment house Michle, Prague 4
2017 Terraced houses Liboc, Prague 6  
2017 Villa Srbín
2014 Villa house K Vodojemu, Prague 5
2014 CTU Information Center, Prague 6 (with CTU Solar Decathlon 2013 team)
2013 AIR House, a competition prototype for the U.S. International Competition Department of Energy Solar Decathlon 2013, Irvine, California, USA (with CTU team)
2012 Family house Na Větrníku, Prague 6
2011 Family house Zdiby
2009 Office building of Peroni brewery, Rome, Italy (with Archea associati)
2009 Reconstruction and rebuilding of De Mari Palace, the seat of the office of the city of Acquaviva delle Fonti (BA), Italy (with GAP architetti associati)
2008 Prototype of a low-energy house (company showroom) “Casa Buderus”, Assago, (MI), Italy (with GAP architetti associati)
2007 Luxury boutique “Luciana”, via Dante, Bari, Italy (with GAP architetti associati)

Selected publications

  • ČENĚK, M., HLAVÁČEK, D. Building Integrated Photovoltaics from the perspective of sustainable architecture. Architects´ Manual of Building Integrated Photovoltaics in Urban Environment In: BENDA, V., eds.: 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV´18. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, České centrum IET, 2018, s. 76-87. ISBN 978-80-01-06402-3
  • HLAVÁČEK, D., ČENĚK, M.  Od slunce po sokl In: Škola architektury 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. pp. 37-41. ISBN 978-80-01-06361-3.
  • ČENĚK, M. Architektonický návrh AIR House a jeho vývoj In: ROTTOVÁ, K., ed. Udržitelné zdroje energie jako integrální součást návrhu domu - týmová spolupráce na projektu pod vedením architekta. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
  • ČENĚK, M., ROTTOVÁ, K., a HLAVÁČEK, D. AIR House In: Ročenka dřevostaveb 2013. Praha: Prodesi v.o.s.. 2013, s. 30-31. ISBN 978-80-905174-2-4
  • ČENĚK, M. Architecture: Concept, Form and Aesthetics from the perspective of Sustainability In: HÁJEK, P., et al., eds. CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2013, s. 523-526. ISBN 978-80-247-5018-7
  • ČENĚK, M. Znovuobjevení urbanismu In: SOKOL, D., et al., eds. Collective Housing in Europe. Praha: Fakulta architektury ČVUT. 2012, s. 30-33. ISBN 978-80-01-05008-8
  • ČENĚK, M. Architektonický koncept, forma a estetika z perspektivy udržitelnosti. Princip domu v domě In: DULLA, M., HANÁČKOVÁ, M., a FIALOVÁ, I., eds. Mezinárodní vědeckovýzkumné kolokvium – Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury. 2011, s. 39-42. ISBN 978-80-01-04823-8

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.