Lidé
Martin Čeněk, foto Jiří Ryszawy

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Hlaváček zástupce vedoucího ústavu

Autorizovaný architekt České komory architektů a registrovaný architekt britské ARB, samostatně praktikující architekt, odborný asistent návrhového ateliéru na FA ČVUT a vědecký pracovník zaměření na udržitelnou architekturu. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FA ČVUT, v letech 2006–2008 pracoval jako architekt v kancelářích GAP architetti asssociati a Archea associati v Římě. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi v Praze. V projektech klade důraz na jednoduché, logické a jasné prostorové i funkční řešení, celkovou efektivitu a udržitelnost návrhu i nízkou energetickou náročnost. V letech 2011–2013 byl hlavním architektem týmu ČVUT v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon 2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.