S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé
Martin Čeněk, foto Jiří Ryszawy

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

odborný asistent ateliéru Hlaváček zástupce vedoucího ústavu

Autorizovaný architekt České komory architektů a registrovaný architekt britské ARB, samostatně praktikující architekt, odborný asistent návrhového ateliéru na FA ČVUT a vědecký pracovník zaměření na udržitelnou architekturu. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FA ČVUT, v letech 2006–2008 pracoval jako architekt v kancelářích GAP architetti asssociati a Archea associati v Římě. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi v Praze. V projektech klade důraz na jednoduché, logické a jasné prostorové i funkční řešení, celkovou efektivitu a udržitelnost návrhu i nízkou energetickou náročnost. V letech 2011–2013 byl hlavním architektem týmu ČVUT v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon 2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.