The cloakroom is open every weekday from 7 a.m. to 1 p.m. until further notice.

People

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

authors
Vicherková, V.
published in
In: Poválečná architektura: nové hodnoty?. Praha: ústav teorie a dějin architektury, 2017. ISBN 978-80-01-06076-6.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Vicherková, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, A., - Krásná, P.
published in
ČT 24. 2017,
year
2017
subcategory
Article
authors
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article
authors
Vicherková, V.
published in
Klub za starou Prahu. 2017, 2016(3), 4-8. ISSN 1213-4228.
year
2017
subcategory
Article
authors
Bauerová, P. - Kracík Štorkánová, M., - Vicherková, V.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(3), 219-229. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article
authors
Vicherková, V. - Kracík-Štorkánová, M.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(3), 3-12. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article
authors
Vicherková, V.
published in
In: Slavné stavby. Praha: Foibos, 2017.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Vicherková, V.
published in
In: Doconf 2017 - Facing the post-war heritage in eastern and central Europe. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2017.
year
2017
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Vicherková, V. ed.
published in
Praha, 2016-10-05. Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2017. ISBN 978-80-01-06076-6.
year
2017
subcategory
Proceedings
authors
Vicherková, V.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 3-8. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.