Lidé

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

Veronika Vicherková se zabývá dějinami architektury a výtvarného umění zejména 20. století. Zajímá ji jejich vzájemné vztahy a přesahy. Věnuje se aktivně problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.