Exhibition of Studio Projects

Nízkoprahové centrum s prostupným bydlením pro obětí domácího násilí

Yuliya Yukhnevich

Annotation

Před Vámi je nízkoprahové centrum s prostupným bydlením pro obětí domácího násilí. Jde o 5 plné zařízených bytů různých velikosti a hlavní budově, kde je poskytována socio – terapeutická podpora pro matky/otce s dětmi. Pozemek v rozloze 4237 m2 se nachází v Ústí nad Labem, v k.ú. Klišé u ulice Alešova.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Irena Šestáková