Výstava ateliérových prací

Nízkoprahové centrum s prostupným bydlením pro obětí domácího násilí

Yuliya Yukhnevich

Anotace

Před Vámi je nízkoprahové centrum s prostupným bydlením pro obětí domácího násilí. Jde o 5 plné zařízených bytů různých velikosti a hlavní budově, kde je poskytována socio – terapeutická podpora pro matky/otce s dětmi. Pozemek v rozloze 4237 m2 se nachází v Ústí nad Labem, v k.ú. Klišé u ulice Alešova.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková