Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

architektura a urbanismus (ph.d.)

Šance dál se vzdělávat, specializovat se, případně se připravit na akademickou dráhu a najít uplatnění jako pedagog nebo výzkumník. Standardní doba studia, které můžete absolvovat formou prezenční i distanční, a to i v angličtině, je 4 roky. V rámci studia se na FA můžete zapojit do výzkumných projektů, a pokud si zvolíte prezenční variantu a chcete pobírat stipendium, musíte se podílet na výuce.

Co nabízíme

V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ARCHITEKTURA A URBANISMU SI MŮŽETE SI VYBRAT Z TĚCHTO ZAMĚŘENÍ:

 

 1. Architektura, teorie a tvorba

  Studijní zaměření Architektura, teorie a tvorba, se soustředí přednostně na vědeckou práci v oblasti teorie architektury, v níž zkoumá pomocí metodologie společenských, humanitních a technických věd jak vývoj a interakce jednotlivých architektonických teorií, tak jejich přínos a profesní i širší společenský dopad na architektonickou tvorbu i kulturní a životní prostředí.

 2. Urbanismus a územní plánování

  Studijní zaměření Urbanismus a územní plánování je orientováno na studium a aplikace vybraných základních i aktuálních teorií urbanismu a územního a prostorového plánování a na studium a aplikace relevantních přístupů a metod jako nezbytného podkladu pro vědeckou práci a výzkum. Součástí zaměření je i zkoumání historického odkazu urbanismu a územního plánování a aplikovaný výzkum a evaluace v oblastech geografických informačních technologií a umělé inteligence při modelování územního rozvoje.

 3. Architektura, stavitelství a technologie

  Studijní zaměření je orientováno na vědeckou práci a základní i aplikovaný výzkum na styku architektury a urbanismu s technikou, předně v oblasti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, a to jak novodobých, tak historických. Zaměření využívá synergického efektu mnohaoborovosti výuky na FA a vede doktorandy k individuální i týmové vědecké práci na základě syntézy architektonické tvorby a stavebně technického výzkumu.

 4. Dějiny architektury a památková péče

  Studijní zaměření Dějiny architektury a památková péče zahrnuje systematickou výchovu k hlubší, samostatné vědecké a tvůrčí činnosti, synteticky propojuje dvě spojité nádoby – komplexní zkoumání dějin (architektury, sídel a krajiny, užitého umění) a památkovou péči o zděděné hodnoty.

 5. Krajinářská architektura

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomeni u všech zkoušek od přijímaček až po obhajobu disertační práce. Představujeme vám vybrané školitele a školitelky:

absolventi

Často se uplatňují na FA jako pedagogové nebo výzkumníci věnující se tématům, na která se specializovali. Získání titulu Ph.D. je kromě toho samozřejmě důležitým momentem pro kariérní růst, například ve státní správě.

Petr Hájek

architekt neobvyklých kreací s hluboce promyšleným výtvarným účinkem

Irena Fialová

pedagožka, autorka knih o moderní architektuře

Pavla Melková

architektka, teoretička architektury, pedagožka

Jan Jakub Tesař

vedoucí ateliéru, předseda AS FA ČVUT

TEMATICKÉ OKRUHY 2023/2024

Zájemci a zájemkyně mohou vybírat z tematických okruhů, které školitelé vypíšou pro daný akademický rok. Seznámit se s aktuálními tématy můžete na stránkách přijímacího řízení, kde najdete další aktuální informace a instrukce. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.