People

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

authors
Zavřel, Z.
published in
Arch o architektúre a inej kultúre. 2016, 2016(12), ISSN 1335-3268.
year
2016
subcategory
Article
authors
Zavřel, Z.
published in
In: Learning to Design Architectural and Urban Space. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2016. p. 2-3. ISBN 978-80-01-05949-4.
year
2016
subcategory
Chapter in the book
authors
Zavřel, Z.
published in
In: FA ČVUT 1976-2016. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. p. 114-123. ISBN 978-80-01-06031-5.
year
2016
subcategory
Chapter in the book
authors
Seho, H. - Malošíková, Š. - Světlík, J. - Zdebská, M. - Vrbata, L. - Kordovský, P. - Mádr, J. - Zavřel, Z. - Hlaváček, D. - Schleger, E., - Liesler, L.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05864-0.
year
2015
subcategory
Book
authors
Zavřel, Z.
published in
In: Lifting the curtain: architektonické vztahy ve střední Evropě - Central European architectural networks. Praha: Centre for Central European Architecture, 2015. p. 56-57. ISBN 978-80-905090-3-0.
year
2015
subcategory
Chapter in the book
authors
Vašourková, Y. - Zavřel, Z. - Brožová, M. - Linhartová, D. - Zikmund_Lender, LZ - Pleštil, O.P - Krmelová, Z.K - Mikitová, B., - Kommová, V.
published in
Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05629-5.
year
2014
subcategory
Book
authors
Zavřel, Z.
published in
In: Architektura a ekologie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. p. 54-63. ISBN 978-80-01-05255-6.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Boumová, I. ed. - Čeněk, M. ed. - Hainc, J. ed. - Kasalová, H. ed. - Sokol, D. ed. - Váňová, L. ed. - Zavřel, Z. ed., - Zemenová, L. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05008-8.
year
2012
subcategory
Book - chapters
authors
Zavřel, Z. ed. - Seho, H. ed., - Král, M. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05052-1.
year
2012
subcategory
Book - chapters
authors
Hlaváček, D. ed. - Zavřel, Z. ed. - Rottová, K. ed. - Čeněk, M. ed. - Kasalová, H. ed. - Kirovová, L. ed., - Zemenová, L. ed.
published in
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2011. ISBN 978-80-01-04769-9.
year
2011
subcategory
Book - chapters

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.