Lidé

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Děkan FA ČVUT (2006–2014), který přiblížil fakultu evropským normám, jak je poznal za svého nizozemského působení. Architekturu na ČVUT absolvoval 1966, poté pracoval v Ateliéru Delta a byl na stáži u Van den Broeka a Bakemu v Nizozemí. Od 1970 byl v SIAL Liberec členem tzv. Školky. 1978 emigroval do Nizozemí, kde si vybudoval kancelář v Rotterdamu a realizoval řadu bytových a občanských staveb. Současně vyučoval na TU Delft. Do roku 2018 byl vedoucí Ústavu navrhování II. 1998 získal GRAND PRIX ČKA za celoživotní dílo, je nositelem zlaté Felberovy medaile (2013) a laureátem ocenění Pocta ČKA (2020).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.