Lidé

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

vedoucí ateliéru

Děkan FA ČVUT (2006-2014), který přiblížil fakultu evropským normám, jak je poznal za svého nizozemského působení. Architekturu na ČVUT absolvoval 1966, poté pracoval v Ateliéru Delta a byl na stáži u Van den Broeka a Bakemu v Nizozemí. Od 1970 byl v SIAL Liberec členem tzv. Školky. 1978 emigroval do Nizozemí, kde si vybudoval kancelář v Rotterdamu a realizoval řadu bytových a občanských staveb. Současně vyučoval na TU Delft. Do roku 2018 vedoucí Ústavu navrhování II. 1998 získal poctu ČKA za celoživotní dílo a je nositelem zlaté Felberovy medaile (2013).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.