People

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

authors
Vlček, P. - Girsa, V.
published in
Praha: Foibos, 2016. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-93-3.
year
2016
subcategory
Book
authors
Girsa, V. - Michoinová, D.
published in
Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87438-72-5.
year
2015
subcategory
Book
authors
Girsa, V. - Michoinová, D.
published in
Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05229-7.
year
2013
subcategory
Book
authors
Girsa, V. - Hanzl, M.
published in
Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04771-2.
year
2011
subcategory
Book
authors
Girsa, V. - Hanzl, M.
published in
Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04770-5.
year
2011
subcategory
Book
authors
Girsa, V. - Hanzl, M. - Jerie, P., - Michoinová, D.
published in
Revue LOGGIA - Arquitectura y restauración, Fórum Unesco y Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 2010, 2010(22-23), 60-77. ISSN 1136-758X.
year
2010
subcategory
Article
authors
Girsa, V. - Hanzl, M.
published in
Časopis společnosti přátel starožitností. 2010, 118(3), 129-145. ISSN 1803-1382.
year
2010
subcategory
Article
authors
Girsa, V. - Hanzl, M.
published in
Časopis společnosti přátel starožitností. 2010, 118(3), 129-145. ISSN 1803-1382.
year
2010
subcategory
Article
authors
Girsa, V. - Durdík, T., - Hanzl, M.
published in
Zprávy památkové péče. 2010, 70(3), 175-178. ISSN 1210-5538.
year
2010
subcategory
Article
authors
Girsa, V. - Hanzl, M. - Michoinová, D., - Wizovský, T.
published in
Praha: Národní památkový ústav, 2009. ISBN 978-80-87104-49-1.
year
2009
subcategory
Book

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Tomáš Efler