Lidé

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

vedoucí ateliéru Girsa – ateliér obnovy architektonického dědictví

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler