People

doc. mgr Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

authors
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article
authors
Guzik, H.
published in
Praha: Zlatý řez, 2014. ISBN 978-80-903826-9-5.
year
2014
subcategory
Book
authors
Guzik, H.
published in
In: Experimentální sídlistě Invalidovna. Praha: Zikmund Hradec Králové, 2014. p. 62-73. ISBN 978-80-905271-3-3.
year
2014
subcategory
Chapter in the book
authors
Dulla, M. - Hauserová, M. - Rykl, M. - Vorlík, P. - Kalina, P. - Guzik, H. - Beran, L. - Ševčík, O., - Beneš, O.
published in
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05433-8.
year
2014
subcategory
Book
authors
Guzik, H.
published in
In: Česká a slovenská architektura 1971-2011. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2013. p. 503-515. ISBN 978-80-87108-28-4.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Guzik, H.
published in
In: Tvary - formy - ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury. Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2013. p. 173-187. ISBN 978-80-86890-47-0.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Guzik, H.
published in
Umění: Art. 2013, 61(1), 33-+. ISSN 0049-5123.
year
2013
subcategory
Article
authors
Guzik, H.
published in
In: SIAL : Liberec Association of Engineers and Architects, 1958-1990 : Czech architecture against the Stream. Řevnice: Arbor Vitae, 2012. p. 252-255. ISBN 978-80-87164-87-7.
year
2012
subcategory
Chapter in the book
authors
Guzik, H.
published in
Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2012, 13(1/2012), 42-51. ISSN 1213-0028.
year
2012
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.